ISO 14001

ISO 14001

Skriv ut sidan
Vi har långvarig erfarenhet av att bygga upp, implementera och utveckla miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vi strävar alltid efter att bygga så enkla och verksamhetsanpassade miljöledningssystem som möjligt.

Vi erbjuder bland annat  följande tjänster kopplat till ISO 14001:

• Konsultstöd vid införande av miljöledningssystemet
• Konsultstöd vid uppgradering till ISO 14001:2015 
• Extern miljösamordnare 
• Internrevisioner 
• Utbildningsinsatser/Workshops 


Vi har bland annat arbetat med uppdrag åt

 • Alfa Quality Moving
 • Länsförsäkringar Jönköping
 • TSV Transport
 • Länsförsäkringar Västernorrland
 • Infobric
 • Länsförsäkringar Halland
 • Länsförsäkringar Kalmar
 • Länsförsäkringar Blekinge
 • Länsförsäkringar Södermanland
 • Länsförsäkringar Värmland
 • Crenova Waste & Recycling
 • Brogårdssand AB

Hör gärna av dig till oss för refeenser eller om du vill veta mer. 

 

 

Om webbplatsen  |  Copyright Miljöstrategen 2006