ISO 14001

ISO 14001

Skriv ut sidan
Vi har långvarig erfarenhet av att bygga upp, implementera och utveckla miljöledningssystem enligt ISO 14001 och även kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Vi strävar alltid efter att bygga så enkla och verksamhetsanpassade miljöledningssystem som möjligt.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

• Konsultstöd vid införande av miljö- kvalitetsledningssystemet
• Konsultstöd vid utveckling av ledningssystemet 
• Extern miljösamordnare 
• Internrevisioner 
• Utbildningsinsatser/Workshops 


Vi har bland annat arbetat med uppdrag åt

 • Elektro Elco 
 • Alfa Quality Moving
 • Länsförsäkringar Jönköping
 • TSV Transport
 • Länsförsäkringar Västernorrland
 • Infobric
 • Länsförsäkringar Halland
 • Länsförsäkringar Kalmar
 • Länsförsäkringar Blekinge
 • Länsförsäkringar Södermanland
 • Länsförsäkringar Värmland
 • Crenova Waste & Recycling
 • Brogårdssand AB

Hör gärna av dig till oss för refeenser eller om du vill veta mer. 

 

 

Om webbplatsen  |  Copyright Miljöstrategen 2006