Miljödiplomering

Miljödiplomering i Jönköpings kommun

Skriv ut sidan
Eva Göransson, Jönköpings kommun
Eva Göransson, Jönköpings kommun
Miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen lanserades i Jönköpings kommun 1998. Miljöstrategen initierade uppstarten och är sedan starten projektledare för miljödiplomering i Jönköpings kommun. Från och med 2015 har Jönköpings kommun en egen metod för miljödiplomering.

Hittills har mer än 160 verksamheter i kommunen miljödiplomerats enligt denna modell. Mer än 300 verksamheter har påbörjat arbete med miljödiplomering. 

Miljöstrategen ansvarar för utvecklingen av miljödiplomering i kommunen. Uppdraget omfattar marknadsföring, försäljning, supportfunktion för verksamheter och externa revisioner. Vi har regelbundna kontakter med alla de verksamheter i kommunen som arbetar med miljödiplomering.

Vi har genomfört mer än 1500 externa revisioner hos verksamheter i Jönköpings kommun.

Miljödiplomering är ett enkelt, handfast och kostnadseffektivt koncept för att bygga upp och driva miljöarbete i små- och medelstora företag. Deltagande verksamheter arbetar med ett enkelt handledningsmaterial som täcker in samtliga delområden som berör ett företag på miljöområdet.

Konceptet bygger på eget arbete, med ett handledningsmaterial som stöd. Externa revisioner görs sedan årligen i syfte att säkerställa att företaget ständigt utvecklar sitt miljöarbete.

Läs mer om Miljödiplomering i Jönköpings kommun här (klicka på länken)!

De diplomerade företagen har rätt att använda sig av logotypen för miljödiplomering, vilken är gemensam för samtliga som arbetar med Miljödiplomering inom Svensk Miljöbas.

Om webbplatsen  |  Copyright Miljöstrategen 2006