Miljödiplomering

Miljödiplomering - Svensk miljöbas

Skriv ut sidan
Miljöstrategen är godkända utfärdare och revisorer enligt Svensk miljöbas. Vi arbetar med miljödiplomering enligt en enkel metod som är kvalitetssäkrad och godkänd av Svensk Miljöbas.

Miljödiplomering är ett gediget men ändå enkelt miljöledningsystem som många verksamheter har valt att använda för att bygga upp sitt systematiska miljöarbete runt. Vi har erfarenhet från att arbeta med mer än 350 verksamheter kopplat till miljödiplomering sedan 1998.

Vårt arbetsmaterial är mycket användarvänligt och du får tillgång till detta om du anlitar oss som utfärdare.

Vi erbjuder följande tjänster 

  • Miljödiplomering av verksamheter 
  • Miljödiplomering av event

 

Miljöstrategen är egna utfärdare inom Svensk Miljöbas och kan därmed erbjuda möjlighet att arbeta med miljödiplomering direkt med oss. Vi är också projektledare för miljödiplomering på uppdrag av Jönköpings kommun, med Jönköpings kommun är utfärdare.

 

En enklare väg till ett aktivt miljöarbete

 

Miljödiplomering är ett enkelt verktyg för att utveckla verksamhetens miljöarbete. Det går även att bredda ansatsen om man vill till att omfatta ett bredare grepp om hållbarhet.

 

Fördelar med miljödiplom jämfört med andra miljöledningssystem är att det är:

 

Åtgärdsorienterat

Du får tips på massor av konkreta åtgärder som du kan göra för att minska miljöpåverkan kopplat till din verksamhet.

 

Enkelt 

Arbetsmodellen är enkel att arbeta med och det behövs ingen extern konsult för att komma i mål med miljödiplomeringen.

 

Låga kostnader

Årsavgifter och revisionskostnader är mycket låga i förhållande till alla jämförbara miljöledningssystem.

 

Trovärdigt

Miljödiplomering med Svensk Miljöbas är en nationell standard som möter krav i offentlig upphandling. 

 

 

Vem kan bli miljödiplomerad?

Miljödiplomering riktar sig främst till mindre företag som t.ex. hotell & städföretag samt offentliga verksamheter som kommunala bolag & förvaltningar. 

 

Mer än 100 verksamheter i närområdet runt Jönköping är redan idag miljödiplomerade – kanske är det något även för din verksamhet att satsa på? 

 

Vill du veta mer om miljödiplomering? Hör av dig till någon av oss ! 

 

 

 

Jörgen Johansson 

jorgen@miljostrategen.se 
0708-986605

Jens Ottosson
jens@miljostrategen.se 
0708-986606

 

 

Om webbplatsen  |  Copyright Miljöstrategen 2006