Om oss

Miljö & Kvalitet

Skriv ut sidan
Vi är miljödiplomerade
Miljöstrategen är miljödiplomerade av Jönköpings kommun sedan 2001. Miljödiplomering ingår i den nationella miljöledningsstandarden Svensk miljöbas. Inom ramen för detta görs en årlig extern revision som granskar verksamhetens miljöarbete.

Miljö- och Kvalitetspolicy

Miljöstrategen står för långsiktighet och uthållighet.

Genom att med hållbar utveckling som kompass arbeta för hög resurseffektivitet och ansvarsfulla val i alla delar av vår verksamhet kan vi leva som vi lär. Vi ska bedriva ett aktivt arbete för att säkerställa en hög kvalitet i våra tjänster. 

Detta innebär för oss ett åtagande att;

   ständigt utveckla vår kompetens på miljöområdet

   ha en god kommunikation med våra kunder för att möta deras behov

   eftersträva lösningar som är ansvarsfulla och resurseffektiva ur ett livscykelperspektiv

   aktivt samarbeta med leverantörer och andra partners för gemensam utveckling

   med god marginal uppfylla lag- och myndighetskrav

   regelbundet utvärdera och förbättra våra arbetsmetoder

   sträva efter kontinuerligt höjd effektivitet I såväl tjänster som internt arbete

 (senast uppdaterad 2017-03-17)

Om webbplatsen  |  Copyright Miljöstrategen 2006