Nyheter inom miljöområdet

Här hittar du senaste nytt inom miljöområdet tillsammans med pressmeddelanden från oss.
2020-12-14
Coronaanpassningen för revisioner enligt Svensk Miljöbas.
Revisorer har möjlighet att genomföra revisioner via Skype, Teams eller motsvarande. Revisioner som ska kompletteras med ett fysiskt platsbesök inom sex månader ersätts med en digital halvårsuppföljning. Om verksamheten besökts tidigare kan avsteg göras från kravet på den kompletterande digitala halvårsuppföljningen.

Detta beslut gäller tills vidare och kan komma att ändras om Coronaläget ändras.
Läs mer »
2020-08-20
I och med rådande omständigheter gällande risken för Coronaspridning har restriktioner antagits gällande besök, möten etc. Svensk Miljöbas styrelse har beslutat att följande undantag kan göras till 31 december 2020.
Läs mer »
Copyright Miljöstrategen 2006