Uppdatering av Coronaanpassade revisioner hösten 2020

2020-08-20
I och med rådande omständigheter gällande risken för Coronaspridning har restriktioner antagits gällande besök, möten etc. Svensk Miljöbas styrelse har beslutat att följande undantag kan göras till 31 december 2020.

Grundprincipen för revisioner är att de ska genomföras som vanligt. 


Men under perioden fram till 31 december 2020 finns möjlighet att genomföra revisioner via till exempel Skype, Teams eller motsvarande där aktuell verksamhet kan visa upp fysiska rum, platser live etc. via livekamera. 

 

Revisionen som skulle kompletteras med ett fysiskt platsbesök inom sex månader ersätts med en digital halvårsuppföljning under hela höstterminen 2020. Aktuell revisor kan göra avsteg från fysiskt platsbesök om verksamheten besökts flera gånger tidigare, är ren kontorsverksamhet eller motsvarande.  

 

Detta beslut har fattats utifrån rådande information som finns tillgänglig nu, vilket innebär att detta beslut kan komma att ändras.

 

Beslutet gälelr från och är publicerat på Svensk Miljöbas 20 augusti 2020 (se www.svenskmiljobas.se

Copyright Miljöstrategen 2006