Höfab satsar på hållbart byggande

2019-08-27
Höfab äger och förvaltar fastigheter åt Jönköping University. De är sedan många år tillbaka miljödiplomerade av Jönköpings kommun och miljöarbetet samordnas av Stefan Bodin.
Han och övriga medarbetare letar systematiskt möjligheter att förbättra de fastigheter de förvaltar ur miljösynpunkt, t.ex. genom att effektivisera energianvändning.

Nyligen invigde Höfab en helt ny byggnad, hus K, på campus med arbetsplatser för Högskoleservice medarbetare och med toppmoderna tentamenssalar.

 

Mycket har gjorts för att ge byggnaden god miljöprestanda och att möjliggöra hållbara val för de som arbetar där.

 

Hus K ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och några exempel på miljösatsningar som gjorts är;

 

  • Parkeringsgarage med 10 laddplatser och möjligheter att utöka dessa.
  • Automatiska solgardiner som minskar energiförbrukning och förbättrar arbetsmiljön.
  • Solcellsanläggning på 65 kW på taket.

Stefan Bodin förklarar att satsningen gjorts för att HÖFAB och Jönköping University haft en gemensam ambition att bygga en fastighet som är bättre ur miljösynpunkt och som ger en bra arbetsmiljö.

Satsningen på solceller har givit mersmak och det finns redan planer på att låta flera av taken på campus producera solel.

 

Vill du veta mer om Höfabs satsningar inom miljöområdet, kontakta Stefan Bodin på stefan.bodin@hofab.se 

Länk till webbsida: www.hofab.se

 

Copyright Miljöstrategen 2006