Förlängning av coronaanpassning av revisioner enligt Svensk Miljöbas

2020-04-24
Med anledning av Covid-19 så har Svensk Miljöbas beslutat om undantag från ”normala” revisionsregler.

Utifrån det aktuella läget med risker för Coronaspridning har Svensk Miljöbas styrelse beslutat följande undantag: 

Revisorer har möjlighet att genomföra revisioner via Skype, Teams eller motsvarande. Revisionen kompletteras med ett fysiskt platsbesök inom sex månader. Om verksamheten besökts tidigare kan i vissa fall avsteg göras från kravet på fysiskt platsbesök. Samtliga revisorer har fått mer detaljerad information via e-post. 

Beslutet gäller fram till och med 30 september 2020 och kan komma att ändras. "

 

Beslutet om förlängning av undantaget publicerades torsdag 23 april på www.svenskmiljobas.se 

Copyright Miljöstrategen 2006