Bredda miljödiplomering mot Hållbarhet

2019-03-19
Allt fler verksamheter som vi arbetar med vill bredda sitt miljöarbete till att inkludera både social & ekonomisk hållbarhet.

Miljöstrategen har under de senaste åren arbetat med att utveckla och prova koncept för att på ett enkelt sätt kunna bygga vidare på modellen för miljödiplomering i syfte att skapa ett systematiskt arbetssätt för verksamhetens hållbarhetsarbete.

Detta har mynnat ut i en del verktyg som vi tror kan vara användbara för de som på ett enkelt sätt vill samla ihop sitt hållbarhetsarbete under ett paraply. 

Vi erbjuder som en del av detta bland annat;

  • Hållbarhetshandbok
  • Hållbarhetsutbildning för miljösamordnare
  • Hållbarhetsworkshop för företagsledning
  • Hållbarhetsutbildning för medarbetare

Om du tror att detta kan vara något för er så är du välkommen att höra av dig!

Jens Ottosson                   Jörgen Johansson
jens@miljostrategen.se     jorgen@miljostrategen.se 
0708-986606                     0708-986605

Copyright Miljöstrategen 2006