Borås Djurpark bidrar till biologisk mångfald

2019-09-11
Borås Djurpark är miljödiplomerade mot Svensk Miljöbas sedan flera år tillbaka och bedriver ett omfattande miljöarbete. Förutom ett ständigt pågående arbete med den egna verksamhetens direkta miljöpåverkan i form av energiförbrukning, transporter, vatten, avfall m.m. så läggs även ett stort fokus på indirekt miljöpåverkan.

En viktig del av detta är ett engagemang olika typer av bevarandeprojekt kopplade till biologisk mångfald.

På djurparken finns ett antal bisamhällen, varav några är publika. Där kan gäster på ett säkert sätt titta in i en bikupa. Till detta finns information om bin, biologisk mångfald och vilken viktig funktion bina fyller. Detta tillsammans med bl.a. insektshotell är ett direkt bidrag till att sprida kunskap om vikten av biologisk mångfald på plats inne på djurparken. Detta är dock bara en liten del av vad som görs inom området.

Borås Djurpark har ett betydligt mer omfattande engagemang i olika typer av bevarandeprojekt runtom i världen. Här kan du läsa om en del av detta!

Bevarandeprojekt – in situ

Borås Djurpark deltar även i bevarandeprojekt som bedrivs in situ, d.v.s. i djurens naturliga miljö. För att på ett lättare sätt sköta detta engagemang bildades under 2017 bevarandefonden ”Borås Djurparks bevarande och insamlingsfond för djur i det vilda”. 

Djurparken vill genom fonden samla in pengar som öronmärks för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Idag blir allt fler livsmiljöer utsatta för hot av olika slag eller, som på många platser, speciella arter får svårt att överleva. Detta kan bero på miljöförstöring, tjuvjakt eller att vildmarken odlas upp till produktionslandskap. Nedan räknad de projekt upp som arbetat med sedan vårt senaste godkännande.  

Cheetah Conservation Fund
Ett sådant projekt är organisationen Cheetah Conservation Fund (CCF) i Namibia som verkar för att säkerställa en framtida överlevnad för geparden genom utbildning och forskning. Borås Djurpark har sedan 1999 medfinansierat CCF:s arbete genom insamlade medel från våra besökare samt försäljning av ”Gepardvatten”. 

En viktig del av arbetet består av forskning, där bland annat gepardens levnadsvanor studeras med hjälp av radiosändare. CCF bedriver genetisk och veterinärmedicinsk forskning i samarbete med universitet och djurparker runt om i världen, samt ansvarar för den internationella stamboken för gepard.

CCF:s utbildnings- och informationscenter riktar sin verksamhet mot skolor, farmare och allmänhet.

Mara Elephant Project
Borås Djurpark AB stöder Mara Elephant Project (MEP), en organisation som arbetar i ekosystemet Masai Mara i södra Kenya med att motverka konflikten människa och de vilda djuren. Samtidigt har uppgiften att stoppa tjuvjakten tagit mer och mer tid i anspråk för MEP. Detta innebär också att allt mer resurser krävs för den personal vars uppgift är att få stopp på den illegala jakten. Därför har Borås Djurpark startat en insamling för att utrusta de som arbetar i fält (rangers). Dessa insamlade pengar går oavkortat till inköp av utrustning så som kängor, kläder, GPS sändare etc.

Medel har även samlats in för att finansiera flygtimmar för en helikopter som snabbt kan rycka ut vid misstänkt tjuvjakt. Allt för att de skall få den bästa förutsättningen för att motverka och stoppa dödandet av Masai Maras elefanter. 

Selamatkan Yaki
Under 2018 valde Borås djurpark att starta ett samarbete med organisationen Selamatkan Yaki. Selamatkan Yaki är en naturvårdsorganisation som arbetar för den svarta Sulawesimakakens framtid på Sulawesi. Deras arbete bedrivs i och omkring naturreservatet Tangkoko – Batuangas på nordöstra delen av ön där den sista livskraftiga populationen av Svart Sulawesimakak finns idag. Under 2018 har Borås djurpark samlat in pengar som går till Selamatkan Yaki och hittills har donationerna använts till att bygga upp ett utbildnings och informationscenter.

Återinförande av visenter till det vilda
Ett annat projekt som stöds av djurparken är återinförandet av visenter till det vilda. Visenten har genom intensiva bevarandeåtgärder med stambokförd avel räddats från utrotning. Borås Djurpark har under tre tillfällen bidragit med viktiga genetiska bidrag till den befintliga, vilda populationen. Så sent som i december 2017 skickades två av djurparkens visenter till ett utsättningsprojekt i Kaukasus, Ryssland.

Borås Djurpark stöttar även in-situprojekt för röd panda, bomullshuvudtamarin och Afrikansk vildhund genom ekonomiska donationer. 

Målsättningen med allt bevarandearbete är att hålla grupper av hotade arter som en reserv för framtiden. Svenska djurparksföreningen (SDF) bedriver bevarandeprojekt för fem hotade nordiska djurarter; varg, brunbjörn, lodjur, fjälluggla och vit stork, varav Borås Djurpark deltar i de tre förstnämnda.

Djurparken vill genom fonden samla in pengar som öronmärks för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

I SNF-byn (Naturskyddsföreningen) och vid älganläggning finns mycket information om svensk natur och biologisk mångfald och drivs tillsammans med Naturskyddsföreningen, som genom samarbetet få en ”annonsplats” där information om deras viktiga arbete finns tillgänglig. 

Borås Djurpark har också samarbete med Borås Stads Skogar med allmännyttig information om svenskt skogsbruk och Natura 2000.  

 

Vi kan starkt rekommendera ett besök på Borås Djurpark - här görs ett bredare miljöarbete än vad många känner till! 

 

Copyright Miljöstrategen 2006