Nyheter

Ädelfors folkhögskola skapar engagemang för miljöfrågor

Skriv ut sidan
2019-10-15
Ädelfors folkhögskola arbetar med miljödiplomering sedan några år tillbaka. En utmärkande del av miljöarbetet i verksamheten är fokuset på att skapa engagemang och delaktighet hos alla medarbetare genom en mängd olika aktiviteter.

Ädelfors folkhögskola försöker få med sig hela skolan i miljöarbetet. Bland annat har skolan bildat ett Miljövärn som är en grupp miljöintresserade representanter från alla yrkeskategorier (ledningsgrupp, lärare från olika kurser, vaktmästare, lokalvård, restaurang, assistenter) som träffas och driver miljöfrågor på skolan.

 

Miljövärnet startade i början av 2016 och träffas tre gånger per termin. Miljövärnet kan ses som skolans idé-spruta, kunskapsbank, kunskapsspridare och delvis genomförare inom miljö. Här diskuteras exempelvis vilka mål verksamheten bör ha nästa år, men även förbättringsförslag och avvikelser inom miljöområdet som kommit fram på skolan. Miljövärnet delegerar ut frågorna till rätt person att fixa till. Är det något som ska spridas kan miljövärnet enkelt nå ut till nästan alla på skolan.

 

Förutom Miljövärnet görs en årlig frivillig internrevision för att få personalen att tänka på miljön och vilka fotavtryck respektive delverksamhet genererar. Miljösamordnaren pratar med varje avdelningen en gång per år och stämmer av vad de har gjort under året mot deras mål och vilka nya mål de har. Här kommer ofta förbättringsförslag och avvikelser upp som tas vidare till Miljövärnet om inte avdelningen själv kan åtgärda dem.

 

All personal har gått Miljöstrategens grundutbildning. Dessutom har alla haft en heldag med Agenda 2030 nu i oktober. Det var Susanne Hedman från Sveriges Folkhögskolor som föreläste och därefter gav uppgiften att diskutera vad Ädelfors folkhgör och vad vi skulle kunna göra för att uppnå de 17 globala målen. 

Nina Ellefsen, miljösamordnare om denna aktivitet: 

"Att vi får möjlighet att förkovra oss och arbeta över yrkeskategorierna får oss att bli en enhet som jobbar mot samma mål"

Susanne Hedman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje år genomförs minst en gemensamhetsdag om miljö med alla deltagare och personal. Det kan handla om Bilen, Butiken, Biffen och Bostaden som Miljövärnet presenterade i fyra utställningsrum i våras eller att se en miljöfilm och göra något praktiskt efteråt. 

 

 

Om webbplatsen  |  Copyright Miljöstrategen 2006