Nyheter

Nyheter från Miljöstrategen

Skriv ut sidan
Nyheter från oss och de projekt som vi arbetar med:
2019-10-15
Ädelfors folkhögskola arbetar med miljödiplomering sedan några år tillbaka. En utmärkande del av miljöarbetet i verksamheten är fokuset på att skapa engagemang och delaktighet hos alla medarbetare genom en mängd olika aktiviteter.
Läs mer »
2019-09-11
Borås Djurpark är miljödiplomerade mot Svensk Miljöbas sedan flera år tillbaka och bedriver ett omfattande miljöarbete. Förutom ett ständigt pågående arbete med den egna verksamhetens direkta miljöpåverkan i form av energiförbrukning, transporter, vatten, avfall m.m. så läggs även ett stort fokus på indirekt miljöpåverkan.

En viktig del av detta är ett engagemang olika typer av bevarandeprojekt kopplade till biologisk mångfald.

Läs mer »
2019-08-27
Höfab äger och förvaltar fastigheter åt Jönköping University. De är sedan många år tillbaka miljödiplomerade av Jönköpings kommun och miljöarbetet samordnas av Stefan Bodin.
Han och övriga medarbetare letar systematiskt möjligheter att förbättra de fastigheter de förvaltar ur miljösynpunkt, t.ex. genom att effektivisera energianvändning.
Läs mer »
2019-06-20
PNO driver nordens största Trailer uthyrning och lägger stort fokus på att försöka hitta hållbara lösningar inom transport branschen.

Företaget har påbörjat sitt arbete med miljödiplomering och vi ställde några frågor till Antonio Ludvigsson på PNO.
Läs mer »
2019-03-19
Allt fler verksamheter som vi arbetar med vill bredda sitt miljöarbete till att inkludera både social & ekonomisk hållbarhet.
Läs mer »
Om webbplatsen  |  Copyright Miljöstrategen 2006