Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas går samman

2021-08-26
De två ideella föreningarna Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas har enats om att skapa förutsättningar för att bilda en gemensam paraplyförening. Beslut togs om ett samgående på båda föreningarnas årsstämmor under våren 2021.

 

Svensk Miljöbas

Föreningen bildades 2005 och sedan starten har fler än 1 500 olika organisationer diplomerats enligt den nationella miljöledningsstandarden. I dagsläget är har ca 500 organisationer ett giltigt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas. Ungefär 30% av dem har varit diplomerade enligt standarden i 15 år.

 

Förutom den nationella miljöledningsstandarden har även föreningen en metod för eventdiplomering. Under 2021 kommer eventdiplomeringen att digitaliseras och omfatta även socialt ansvar. Innan pandemin diplomerades ett 20-tal event per år.

 

Svensk Kvalitetsbas

Föreningen bildades 2015 och sedan starten har ett 50-tal olika organisationer diplomerats enligt den nationella kvalitetsledningsstandarden.

Ny gemensam paraplyförening

Under hösten 2020 enades de två föreningarna om att styrelserna i respektive föreningar tillsammans skulle skapa förutsättningar för att skapa en gemensam hållbarhetsförening.

 

Sedan dess har medlemmarna tillsammans träffats och kommit överens om en gemensam vision, syfte och uppgift för den gemensamma föreningen, som ska prägla det arbetet som ska bedrivas i den gemensamma paraplyorganisationen. I samband med årsmöte för de båda föreningrana under våren 2021 togs ett beslut om samgående under gemensamt paraply.

 

Utöver befintlig verksamhet kommer föreningen att utveckla nya standarder och verktyg över tid.

Vision

Standarder för en hållbar framtid

Föreningens syfte och uppgift

  • Verka för en hållbar utveckling i privata, offentliga och ideella verksamheter
  • Säkerställa hög kvalitet och kompetens i föreningens verksamhet
  • Tillhandahålla, utveckla och synliggöra föreningens standarder och verktyg
  • Verka för hög trovärdighet hos föreningens intressenter
  • Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen
  • Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt
 
Mer information om detta kommer framöver.
Copyright Miljöstrategen 2006