Aktiviteter

Miljöutbildning steg 2 - 27 november 2019

Skriv ut sidan
2019-11-27
Miljöutbildning steg 2 riktar sig till dig som tidigare har gått en grundläggande miljöutbildning och som nu vill få fördjupad kunskap & ny inspiration inom miljöområdet.

Startpunkten för utbildningen är samhällets hållbarhetsmål där vi även fördjupar oss i några av de globala målen.

 

Vi kommer under utbildningen att visa på goda exempel inom varje delområde och diskutera vad man kan göra som verksamhet och privatperson för att bidra till en hållbar utveckling.

 

Anmälan: Görs via senast tisdag 12 november (klicka här)

 

 

 

Datum: Onsdag 27 november 2019


Tid:
10.00 – 12.00 (ekologisk fika och mingel från kl. 09.30)


Plats:
Science Park Jönköping, Konferenscenter


Kostnad:
850 kr/deltagare


Utbildare: Jens Ottosson/Jörgen Johansson, Miljöstrategen

 

 

INNEHÅLL - MILJÖUTBILDNING STEG 2


- Introduktion till de globala målen/Agenda 2030
De globala målen är de mest ambitiösa målen för hållbar utveckling som världens länder någonsin har antagit och för att nå dem krävs att alla bidrar.

- Hållbar konsumtion & produktion
En omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor & tjänster är en nödvändighet för att minska påverkan på miljö & hälsa.

- Bekämpa klimatförändringarna
Att snabbt minska utsläppen av växthusgaser är nödvändigt för att begränsa en global uppvärmning som kommer att påverka hela mänskligheten.  

- Ekosystem och biologisk mångfald
Att tillgodose mänsklighetens behov inom ramen för vad våra ekosystem klarar av är nödvändigt för att de ska fortsätta att fungera och ha kvar en stor biologisk mångfald.  

- Vad kan vi göra på jobbet & privat?
För att komma framåt med miljöfrågorna krävs förändring. Vad är möjligt att göra, vad vill vi göra och hur ska vi komma till action?

 

Om du har problem med att anmäla via länken så går det bra att skicka ett mail till info@miljostrategen.se och uppge namn, företag, fakturadress, referens och antal deltagare på utbildningen. 

 

 

 

 

 

 

Om webbplatsen  |  Copyright Miljöstrategen 2006