Miljöutbildning via Skype 10 december 2019

2019-12-10
Välkommen på en grundläggande miljöutbildning som ger kunskap och inspiration till att ta miljöansvar i stort som smått.
Utbildningen ger en kunskapsbas som alla medarbetare bör ha för att förstå miljöfrågans kärnpunkter och hur miljöarbete i företag fungerar.
Innehåll: Trender på miljöområdet, miljöpåverkan i vardagen, hållbar utveckling och miljömål, miljöarbete ur ett företagsperspektiv, miljöledningssystem och praktiskt miljöarbete.

Datum: Tisdag 10 december 2019, 09.30 - 12.00

Plats: Utbildningen genomförs via Skype på distans (max 12 deltagare)

Deltagare får en inbjudan till skypemötet via mail en vecka före utbildningen.

Pris: 850 kr/person

Anmälan: Senast tisdag 3 december (klicka här)

Om du har problem med länken så skicka ett mail till info@miljostrategen.se och uppge namn, företag, fakturadress, referens. 

Utbildare: Jens Ottosson/Jörgen Johansson, Miljöstrategen 

Copyright Miljöstrategen 2006