Hållbarhetsutbildning för miljösamordnare 26 mars 2020

2020-03-26
Välkommen till en halvdags utbildning där vi introducerar hur ni kan utveckla verksamhetens miljöarbete och hitta nya möjligheter genom bredda det mot hållbarhet.
Ni får fördjupad kunskap om hållbarhetsbegreppet, en introduktion till FN’s globala mål samt hur ni kan identifiera viktiga hållbarhetsfrågor utifrån dessa.
 
Målgrupp: Miljösamordnare
 
Innehåll
  • Hållbarhet – en introduktion
  • Möjligheter med att bredda miljöarbete mot hållbarhet
  • FN’s globala mål
  • Workshop kring att identifiera prioriterade hållbarhetsfrågor
  • Systematiskt hållbarhetsarbete och miljödiplomering
 
Datum: Torsdag 26 mars 2019, 08.00 - 12.00
Plats: Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping

Lokal: Motivera, Konferenscenter

Pris: 1250 kr/person

Anmälan görs senast måndag 9 mars här (klicka på länken)
 
 
Om du har problem med länken så skicka ett mail till info@miljostrategen.se och uppge namn, företag, fakturadress, referens.
 
Utbildare: Jens Ottosson/Jörgen Johansson, Miljöstrategen
 
Välkommen att anmäla dig!
 
Copyright Miljöstrategen 2006